Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Todėl norime, jog žinotumėte, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiais tikslais juos naudojame ir kaip užtikriname jų saugumą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Jūsų asmens duomenis – svetainės www.rvs-tec.lt administracija. Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu siūlome kreiptis el. paštu [email protected]. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas tiesioginės rinkodaros tikslais yra vykdomas remiantis www.balturastai.lt svetainės taisyklėmis.

Šios taisyklės taikomos asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais ta apimtimi, kuri nurodyta šiose taisyklėse.
Duomenų subjektui davus sutikimą www.rvs-tec.lt svetainės administracija (toliau – administracija), tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarko šiuos asmens duomenis:
Vardas
Pavardė
Elektroninis paštas;
Telefono numeris;
Šios taisyklės nereglamentuoja asmens duomenų naudojimo tvarkos galiojančioms paslaugų teikimo sutartims vykdyti.

ELEKTRONINIO PAŠTO NAUDOJIMAS

Nurodytą el. paštą www.rvs-tec.lt svetainės administracija naudoja informacijos teikimui apie svetainės teikiamas paslaugas, užsakymų ir jų vykdymo informacijai, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas bei kitoms naujienoms siųsti.

TELEFONO NUMERIO NAUDOJIMAS

Nurodytą telefono numerį www.rvs-tec.lt svetainės administracija gali naudoti perduoti informacijai apie užsakymus ir jų vykdymą.
Telefono numeris nurodyto pobūdžio informacijai perduoti naudojamas iki 2 kartų per mėnesį.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš www.balturastai.lt svetainės administracijos arba reikalauti perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui), taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais:
gavęs naujienlaiškį, paspausdamas naujienlaiškių prenumeratos atšaukimo nuorodą;
gavęs SMS pranešimą, parašydamas el. paštu [email protected], kad nepageidauja daugiau gauti SMS pranešimų;
visais atvejais – parašydamas el. paštu [email protected].
Duomenų (el. pašto adreso, telefono) tvarkymo terminas: 3 metai nuo sutikimo gavimo dienos.
Asmens duomenis www.balturastai.lt svetainės administracija gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, SMS pranešimus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turi teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas (www.rvs-tec.lt svetainės administracija) apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu [email protected] , pateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje.